با ما تماس بگیرید

برندهای منتخب

جدیدترین ها

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 6 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 6 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 5 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 5 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 4 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 4 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2،1/2 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 2 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/2 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1،1/4 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3/4 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 3/4 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1/2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی pn16 سایز 1/2 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 12 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 12 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 10 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 10 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 8 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 8 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 6 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 6 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 5 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 5 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 4 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 4 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 3 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 3 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2،1/2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2،1/2 اینچ ایرانی

0 تومان
فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2 اینچ ایرانی

فلنج گلودار جوشی ضخامت 8 میلی متر،سایز 2 اینچ ایرانی

0 تومان

اخبـار و رویـدادهـا

تجهیز آنلاین، با استارت آپی جدید درعرصه کالاهای صنعت و ساختمان بر این شده با توجه به عدم شفافیت قیمتها،تخفیف و نبود اطلاعات کافی،فصلی نو در این عرصه را آغاز نماید.همچنین با ارائه لیست قیمت،ارزانترین قیمت،کاتالوگ و نمایندگی فروش برترین برندها همچون اتصالات مانیسمان و درزدار آریا،ایران اتصال آسیا،بنکن و اتصالات دنده ای گالوانیزه و سیاه توپی برزیل،مک،جورج فیشر،چینی و شیرآلات برنجی همچون شیرگازی،صافی،فلکه یک طرفه، نگین،سیم ایتالیا،یورک،کیز ایران،امین شیر و ساختمانی آذین لوله و نیوپایپ می باشد.