با ما تماس بگیرید

برندهای منتخب

جدیدترین ها

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 16 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 16 اینچ وگ ایران بی همتا

13,855,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 14 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 14 اینچ وگ ایران بی همتا

11,979,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 12 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 12 اینچ وگ ایران بی همتا

7,079,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 10 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 10 اینچ وگ ایران بی همتا

5,687,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 8 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 8 اینچ وگ ایران بی همتا

3,509,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 6 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 6 اینچ وگ ایران بی همتا

2,178,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 5 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 5 اینچ وگ ایران بی همتا

1,573,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 4 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 4 اینچ وگ ایران بی همتا

1,162,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی  PN16 سایز 3 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 3 اینچ وگ ایران بی همتا

908,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 2،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 2،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

823,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 2 اینچ وگ ایران بی همتا

642,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

509,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1،1/4 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1،1/4 اینچ وگ ایران بی همتا

424,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1 اینچ وگ ایران بی همتا

388,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 3/4 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 3/4 اینچ وگ ایران بی همتا

334,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی صاف چدنی PN16 سایز 1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

303,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 4 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 4 اینچ وگ ایران بی همتا

1,331,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 3 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 3 اینچ وگ ایران بی همتا

1,017,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 2،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 2،1/2 اینچ وگ ایران بی همتا

920,000 تومان
شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 2 اینچ وگ ایران بی همتا

شیر فلکه سوپاپی 90 درجه چدنی PN16 سایز 2 اینچ وگ ایران بی همتا

714,000 تومان

اخبـار و رویـدادهـا

تجهیز آنلاین، با استارت آپی جدید درعرصه کالاهای صنعت و ساختمان بر این شده با توجه به عدم شفافیت قیمتها،تخفیف و نبود اطلاعات کافی،فصلی نو در این عرصه را آغاز نماید.همچنین با ارائه لیست قیمت،ارزانترین قیمت،کاتالوگ و نمایندگی فروش برترین برندها همچون اتصالات مانیسمان و درزدار آریا،ایران اتصال آسیا،بنکن و اتصالات دنده ای گالوانیزه و سیاه توپی برزیل،مک،جورج فیشر،چینی و شیرآلات برنجی همچون شیرگازی،صافی،فلکه یک طرفه، نگین،سیم ایتالیا،یورک،کیز ایران،امین شیر و ساختمانی آذین لوله و نیوپایپ می باشد.