پرفروش ترین ها

برندهای منتخب

جدیدترین ها

درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 2,1/2 اینچ توپی برزیل

14,000 تومان
درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل

6,500 تومان
درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 1,1/2 اینچ توپی برزیل

5,500 تومان
درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 1,1/4 اینچ توپی برزیل

3,800 تومان
درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ توپی برزیل

2,000 تومان
درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه 3/4 اینچ توپی برزیل

1,400 تومان
بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل

115,000 تومان
بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل

90,000 تومان
مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه 6 اینچ توپی برزیل

115,000 تومان
مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه 5 اینچ توپی برزیل

90,000 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 4 اینچ توپی برزیل

66,000 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 3 اینچ توپی برزیل

40,000 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 2,1/2 اینچ توپی برزیل

38,000 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 2 اینچ توپی برزیل

26,000 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/2 اینچ توپی برزیل

10,500 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 1,1/4 اینچ توپی برزیل

7,800 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 1 اینچ توپی برزیل

5,800 تومان
زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 45 سایز 3/4 اینچ توپی برزیل

3,800 تومان
زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 90 سایز 6 اینچ توپی برزیل

145,000 تومان
زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه 90 سایز 5 اینچ توپی برزیل

108,000 تومان

اخبـار و رویـدادهـا

تجهیز آنلاین، با استارت آپی جدید درعرصه کالاهای صنعت و ساختمان بر این شده با توجه به عدم شفافیت قیمتها،تخفیف و نبود اطلاعات کافی،فصلی نو در این عرصه را آغاز نماید.همچنین با ارائه لیست قیمت،ارزانترین قیمت،کاتالوگ و نمایندگی فروش برترین برندها همچون اتصالات مانیسمان و درزدار آریا،ایران اتصال آسیا،بنکن و اتصالات دنده ای گالوانیزه و سیاه توپی برزیل،مک،جورج فیشر،چینی و شیرآلات برنجی همچون شیرگازی،صافی،فلکه یک طرفه، نگین،سیم ایتالیا،یورک،کیز ایران،امین شیر و ساختمانی آذین لوله و نیوپایپ می باشد.