با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1051101 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 1/2 عدد 170,400
1051102 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 3/4 عدد 220,800
1051103 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 1 عدد 220,800
1051104 لوله مانسمان رده 40 سایز  1,1/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 372,000
1051105 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 360,000
1051106 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 2 عدد 579,600
1051107 لوله مانسمان رده 40 سایز  2,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 800,400
1051108 لوله مانسمان رده 40 سایز  3 لوله مانسمان رده 40 سایز 3 3 عدد 964,800
1051110 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 4 عدد 1,587,600
1051112 لوله مانسمان رده 40 سایز  5 لوله مانسمان رده 40 سایز 5 5 عدد 2,280,600
1051115 لوله مانسمان رده 40 سایز  6 لوله مانسمان رده 40 سایز 6 6 عدد 3,654,000
1051401 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 1/2 عدد 258,000
1051402 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 3/4 عدد 343,000
1051403 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 1 عدد 473,000
1051404 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 513,000
1051405 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 723,000
1051406 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 2 عدد 953,000
1051407 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 1,324,000
1051408 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 3 عدد 1,824,000
1051410 لوله مانسمان رده 80 سایز4 لوله مانسمان رده 80 سایز4 4 عدد 2,950,000
1051412 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 5 عدد 3,240,000
1051415 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 6 عدد 4,860,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید