با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1051101 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 1/2 عدد 458,715
1051102 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 3/4 عدد 596,330
1051103 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 1 عدد 1,009,174
1051104 لوله مانسمان رده 40 سایز  1,1/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 1,605,504
1051105 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 1,788,990
1051106 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 2 عدد 2,018,348
1051107 لوله مانسمان رده 40 سایز  2,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 2,844,036
1051108 لوله مانسمان رده 40 سایز  3 لوله مانسمان رده 40 سایز 3 3 عدد 3,394,495
1051110 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 4 عدد 5,229,357
1051112 لوله مانسمان رده 40 سایز  5 لوله مانسمان رده 40 سایز 5 5 عدد 6,880,733
1051115 لوله مانسمان رده 40 سایز  6 لوله مانسمان رده 40 سایز 6 6 عدد 9,357,798
1051401 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 1/2 عدد 688,073
1051402 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 3/4 عدد 715,596
1051403 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 1 عدد 1,192,660
1051404 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 1,697,247
1051405 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 1,834,862
1051406 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 2 عدد 2,568,807
1051407 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 3,623,853
1051408 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 3 عدد 5,045,871
1051410 لوله مانسمان رده 80 سایز4 لوله مانسمان رده 80 سایز4 4 عدد 7,522,935
1051412 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 5 عدد 0
1051415 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 6 عدد 14,220,183
جمع کل
مشاهده سبد خرید