با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1051101 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1/2 1/2 عدد 144,200
1051102 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 3/4 3/4 عدد 175,100
1051103 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 لوله مانسمان رده 40 سایز 1 1 عدد 247,200
1051104 لوله مانسمان رده 40 سایز  1,1/4 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 267,800
1051105 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 370,800
1051106 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2 2 عدد 545,900
1051107 لوله مانسمان رده 40 سایز  2,1/2 لوله مانسمان رده 40 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 633,450
1051108 لوله مانسمان رده 40 سایز  3 لوله مانسمان رده 40 سایز 3 3 عدد 957,900
1051110 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 لوله مانسمان رده 40 سایز 4 4 عدد 1,030,000
1051112 لوله مانسمان رده 40 سایز  5 لوله مانسمان رده 40 سایز 5 5 عدد 1,699,500
1051115 لوله مانسمان رده 40 سایز  6 لوله مانسمان رده 40 سایز 6 6 عدد 1,854,000
1051401 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1/2 1/2 عدد 175,100
1051402 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 3/4 3/4 عدد 184,370
1051403 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 لوله مانسمان رده 80 سایز 1 1 عدد 329,600
1051404 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 297,670
1051405 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 444,960
1051406 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2 2 عدد 633,450
1051407 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 لوله مانسمان رده 80 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 818,850
1051408 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 لوله مانسمان رده 80 سایز 3 3 عدد 1,153,600
1051410 لوله مانسمان رده 80 سایز4 لوله مانسمان رده 80 سایز4 4 عدد 1,627,400
1051412 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 لوله مانسمان رده 80 سایز 5 5 عدد 2,060,000
1051415 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 لوله مانسمان رده 80 سایز 6 6 عدد 3,090,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید