حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت اتصالات جوشی رده 40 پرگاس

⌂ زانو 90 درجه رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
1
سایز (inch): 1/2"
20,000تومان
2
سایز (inch): 3/4"
22,000تومان
3
سایز (inch): 1"
24,000تومان
4
سایز (inch): 1.1/4"
36,000تومان
5
سایز (inch): 1.1/2"
55,000تومان
6
سایز (inch): 2"
88,000تومان
7
سایز (inch): 2.1/2"
167,000تومان
8
سایز (inch): 3"
245,000تومان
9
سایز (inch): 4"
430,000تومان
10
سایز (inch): 5"
0تومان
11
سایز (inch): 6"
0تومان
12
سایز (inch): 8"
2,350,000تومان

⌂ زانو 45 درجه رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
13
سایز (inch): 3"
170,000تومان
14
سایز (inch): 1/2"
15,000تومان
15
سایز (inch): 3/4"
18,000تومان
16
سایز (inch): 1"
19,000تومان
17
سایز (inch): 1.1/4"
32,000تومان
18
سایز (inch): 1.1/2"
40,000تومان
19
سایز (inch): 2"
70,000تومان
20
سایز (inch): 2.1/2"
125,000تومان
21
سایز (inch): 4"
325,000تومان
22
سایز (inch): 5"
0تومان
23
سایز (inch): 6"
0تومان
24
سایز (inch): 8"
0تومان

⌂ سه راه رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
25
سایز (inch): 1/2"
35,000تومان
26
سایز (inch): 3/4"
45,000تومان
27
سایز (inch): 1"
55,000تومان
28
سایز (inch): 1.1/4"
85,000تومان
29
سایز (inch): 1.1/2"
110,000تومان
30
سایز (inch): 2"
147,000تومان
31
سایز (inch): 2.1/2"
300,000تومان
32
سایز (inch): 3"
400,000تومان
33
سایز (inch): 4"
690,000تومان
34
سایز (inch): 5"
1,020,000تومان
35
سایز (inch): 6"
1,950,000تومان

⌂ کپ رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
36
سایز (inch): 1/2"
0تومان
37
سایز (inch): 3/4"
0تومان
38
سایز (inch): 1"
0تومان
39
سایز (inch): 1.1/4"
42,000تومان
40
سایز (inch): 1.1/2"
50,000تومان
41
سایز (inch): 2"
55,000تومان
42
سایز (inch): 2.1/2"
80,000تومان
43
سایز (inch): 3"
110,000تومان
44
سایز (inch): 4"
180,000تومان
45
سایز (inch): 5"
0تومان
46
سایز (inch): 6"
0تومان

⌂ سردنده بلند رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
47
سایز (inch): 2.1/2"
155,000تومان
48
سایز (inch): 3"
180,000تومان
49
سایز (inch): 4"
245,000تومان
50
سایز (inch): 1/2"
24,000تومان
51
سایز (inch): 3/4"
35,000تومان
52
سایز (inch): 1"
50,000تومان
53
سایز (inch): 1.1/4"
58,000تومان
54
سایز (inch): 1.1/2"
70,000تومان
55
سایز (inch): 2"
83,000تومان

⌂ سردنده کوتاه رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
56
سایز (inch): 2"
60,000تومان
57
سایز (inch): 2.1/2"
128,000تومان
58
سایز (inch): 3"
145,000تومان
59
سایز (inch): 4"
200,000تومان
60
سایز (inch): 1.1/2"
47,000تومان
61
سایز (inch): 1.1/4"
38,000تومان
62
سایز (inch): 1/2"
16,000تومان
63
سایز (inch): 3/4"
20,000تومان
64
سایز (inch): 1"
29,000تومان

⌂ سه راه تبدیلی رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
65
سایز (inch): 3/4"*1/2"
45,000تومان
66
سایز (inch): 1"*1/2"
55,000تومان
67
سایز (inch): 1"*3/4"
55,000تومان
68
سایز (inch): 11/4"*1/2"
110,000تومان
69
سایز (inch): 11/4"*3/4"
85,000تومان
70
سایز (inch): 11/4"*1"
85,000تومان
71
سایز (inch): 11/2"*1/2"
120,000تومان
72
سایز (inch): 11/2"*3/4"
110,000تومان
73
سایز (inch): 11/2"*1"
110,000تومان
74
سایز (inch): 11/2"*11/4"
110,000تومان
75
سایز (inch): 2"*1/2"
147,000تومان
76
سایز (inch): 2"*3/4"
147,000تومان
77
سایز (inch): 2"*1"
147,000تومان
78
سایز (inch): 2"*11/4"
147,000تومان
79
سایز (inch): 2"*11/2"
147,000تومان
80
سایز (inch): 21/2"*3/4"
280,000تومان
81
سایز (inch): 21/2"*1"
280,000تومان
82
سایز (inch): 21/2"*11/4"
280,000تومان
83
سایز (inch): 21/2"*11/2"
280,000تومان
84
سایز (inch): 21/2"*2"
280,000تومان
85
سایز (inch): 3"*1"
370,000تومان
86
سایز (inch): 3"*11/4"
370,000تومان
87
سایز (inch): 3"*11/2"
370,000تومان
88
سایز (inch): 3"*2"
370,000تومان
89
سایز (inch): 3"*21/2"
370,000تومان
90
سایز (inch): 4"*1"
690,000تومان
91
سایز (inch): 4"*11/4"
690,000تومان
92
سایز (inch): 4"*11/2"
690,000تومان
93
سایز (inch): 4"*2"
690,000تومان
94
سایز (inch): 4"*21/2"
690,000تومان
95
سایز (inch): 4"*3"
690,000تومان
96
سایز (inch): 21/2"*1/2"
380,000تومان
97
سایز (inch): 3"*1/2"
500,000تومان
98
سایز (inch): 3"*3/4"
470,000تومان
99
سایز (inch): 5"*21/2"
1,020,000تومان
100
سایز (inch): 5"*3"
1,020,000تومان
101
سایز (inch): 5"*4"
1,020,000تومان
102
سایز (inch): 6"*3"
1,950,000تومان
103
سایز (inch): 6"*4"
1,950,000تومان
104
سایز (inch): 6"*5"
1,950,000تومان

⌂ تبدیل رده 40 پرگاس

ردیف سایز قیمت تعداد خرید
105
سایز (inch): 3/4"*1/2"
26,000تومان
106
سایز (inch): 1"*1/2"
33,000تومان
107
سایز (inch): 1"*3/4"
33,000تومان
108
سایز (inch): 11/4"*1/2"
70,000تومان
109
سایز (inch): 11/4"*3/4"
70,000تومان
110
سایز (inch): 11/4"*1"
40,000تومان
111
سایز (inch): 11/2"*1/2"
0تومان
112
سایز (inch): 11/2"*3/4"
70,000تومان
113
سایز (inch): 11/2"*1"
52,000تومان
114
سایز (inch): 11/2"*11/4"
52,000تومان
115
سایز (inch): 2"*1/2"
120,000تومان
116
سایز (inch): 2"*3/4"
110,000تومان
117
سایز (inch): 3"*2"
170,000تومان
118
سایز (inch): 3"*21/2"
160,000تومان
119
سایز (inch): 4"*1"
420,000تومان
120
سایز (inch): 4"*11/4"
340,000تومان
121
سایز (inch): 4"*11/2"
290,000تومان
122
سایز (inch): 4"*2"
260,000تومان
123
سایز (inch): 4"*21/2"
235,000تومان
124
سایز (inch): 4"*3"
220,000تومان
125
سایز (inch): 2"*1"
78,000تومان
126
سایز (inch): 2"*11/4"
70,000تومان
127
سایز (inch): 2"*11/2"
68,000تومان
128
سایز (inch): 21/2"*3/4"
280,000تومان
129
سایز (inch): 21/2"*1"
210,000تومان
130
سایز (inch): 21/2"*11/4"
145,000تومان
131
سایز (inch): 21/2"*11/2"
125,000تومان
132
سایز (inch): 21/2"*2"
120,000تومان
133
سایز (inch): 3"*1"
0تومان
134
سایز (inch): 3"*11/4"
210,000تومان
135
سایز (inch): 3"*11/2"
180,000تومان
136
سایز (inch): 21/2"*1/2"
0تومان
137
سایز (inch): 3"*1/2"
0تومان
138
سایز (inch): 3"*3/4"
0تومان
139
سایز (inch): 5"*21/2"
440,000تومان
140
سایز (inch): 5"*3"
420,000تومان
141
سایز (inch): 5"*4"
410,000تومان
142
سایز (inch): 6"*3"
600,000تومان
143
سایز (inch): 6"*4"
570,000تومان
144
سایز (inch): 6"*5"
550,000تومان

اتصالات فلزی پرگاس

 

اتصالات جوشی پرگاس به منظور تغییر جهت ، انشعاب یا تغییر قطر لوله و .. در  سیستم لوله کشی گاز و آتش نشانی مورد استفاده قرار میگیرد .

 

اتصالات جوشی یا Butt Weld چیست ؟

اتصالات جوشی یک جزء حیاتی در صنعت لوله کشی و خطوط لوله می باشند و برای اتصال لوله ها و سایر تجهیزات به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

این نوع اتصالات با استفاده از روش جوشکاری به یکدیگر متصل  و یک اتصال قوی و دائمی ایجاد می کنند که در برابر نشتی مقاوم و می توانند فشار و دمای بالا را تحمل کنند.

اتصالات جوشی یا buttweld ، مطابق با استاندارد ASME B16.25 دارای انتهای اریب برای جوش لب به لب می باشند که این امر به ایجاد یک نفوذ کامل کمک می کند.

 

استاندارد اتصالات جوشی رده ۴۰ پرگاس

اتصالات جوشی پرگاس مطابق با استاندارد ASME/ANSI و الزامات فنی اتصالات جوشی تحت استاندارد ASME/ANSI B16.9 تولید می شوند.

 

انواع اتصالات جوشی رده چهل پرگاس

اتصالات جوشی رده چهل  پرگاس شامل محصولات زیر می باشند :

  • اتصالات زانویی (elbow) رده 40 پرگاس

اتصالات زانویی لوله در طیف وسیعی از ابعاد (ترکیبی از قطر بیرونی و ضخامت دیواره، رده لوله، مطابق با مشخصات اندازه‌های ASME B36.10 و ASME B36.19 برای لوله‌های کربن/آلیاژ و فولاد ضد زنگ) تولید می‌شوند.

اتصالات زانویی رده ۴۰ پرگاس برای تغییر جهت لوله در سیستم های لوله کشی استفاده می شود.

این محصول در در زوایای مختلف ۴۵ درجه و ۹۰ درجه با شعاع گردش بلند در دسترس هستند.

زانویی جوش لب به لب 45 درجه LR پرگاس

زانویی 45 درجه که با شعاع بلند (قطر 1.5 x) و جهت سیال را 45 درجه تغییر می دهد.

زانویی جوش لب به لب 90 درجه LR پرگاس

زانویی لوله فولادی 90 درجه با شعاع بلند (قطر 1.5 x) و جهت سیال را 90 درجه تغییر می دهد.

  • سه راهی های(tee) رده 40 پرگاس

سه راهی های رده ۴۰ پرگاس با دارا بودن سه شاخه برای تقسیم یا ترکیب جریان سیال در خطوط لوله استفاده می شوند.

این محصول در دو نوع سه راهی مساوی و سه راهی تبدیلی موجود  است .

 سه راهی مساوی رده ۴۰ جوشی پرگاس

سه راهی جوش لب به لب یا سه راهی برابر دارای یک انشعاب ۹۰ درجه با قطر یکسان به همراه یک لوله مستقیم است که اتصالی برای نصب تجهیزات اضافی به خط لوله ایجاد می کند.

 سه راهی تبدیلی رده ۴۰ جوشی پرگاس

سه راهی تبدیلی یا کاهش دهنده دارای اندازه خروجی کوچکتر در سمت لوله منشعب است.

ابعاد و تلورانس های استاندارد سه راهی های لوله مساوی و تبدیلی رده 40 پرگاس بر اساس استاندارد ASME B16.19 (فولاد کربن و آلیاژ)  تعریف شده است.

  • کاهنده یا تبدیل (reducer) رده چهل پرگاس

کاهنده یا تبدیل رده چهل پرگاس اتصالاتی هستند که برای تغییر قطر لوله استفاده می شوند.

کاهنده ها در دو مدل کاهنده های هم مرکز (دارای خط مرکزی یکسان )  و کاهنده های غیر هم مرکز ( دارای خطوط مرکزی متفاوت ) موجود هستند.

  • کپ(cap) رده 40 پرگاس

کپ رده ۴۰ پرگاس برای توقف دائم یا موقت جریان یا کور کردن خط لوله (در حین تعمیر و نگهداری و تعمیرات) استفاده می شود.

  • سردنده (nipple) رده 40 پرگاس

سردنده رده ۴۰ نوعی از اتصالات است که یک طرف آن دارای دنده رزوه ای و انتهای دیگر آن بدون دنده بوده و با جوش به انشعاب متصل می شود.

کاربرد اصلی سر دنده برای اتصال خطوط لوله به شیر مخازن است.

این محصول در دو نوع زیر موجود می باشد :

 

اتصالات فلزی جوشی پرگاس چگونه ساخته می شود؟

در تولید محصولات پردگاس از فرآیند شکل دهی گرم (کوره القایی )که شامل خم شدن و شکل دادن است و همچنین روش سرد (هیروفرمینگ) استفاده می شود .

محصولات پرگاس برای حذف تنش های پسماند و به دست آوردن خواص مکانیکی مطلوب تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند .

 

مزایای اتصالات فلزی جوشی پرگاس

اتصالات باتولد پرگاس صرف نظر از اینکه برای چه صنعتی مورد نیاز است می توانند فشار و دما را در محیط های بسیار سخت تحمل کنند.

– اتصالات رده چهل پرگاس ، لوله کشی قوی و ضد نشتی را ارائه می دهد.

– ماهیت ساختار فلزی پیوسته استحکام بیشتری به سیستم لوله کشی می دهد.

–سطح داخلی صاف و تغییرات تدریجی جهت کاهش ، تلفات فشار و تلاطم را  به حداقل رسانده و از خوردگی و فرسایش جلوگیری می کند.

– در مقایسه با اتصالات مشابه  رزوه ای یا سوکتی بسیار ارزانتر هستند.

– عمر طولانی دارند و خرید و استقرار آنها مقرون به صرفه است.

– اتصالات جوشی رده ۴۰ می توانند در برابر خوردگی و فرسایش به طور موثرتری نسبت به هم نوعان خود عمل کند .

 

اتصالات رده ۴۰ پرگاس را از کجا بخریم ؟

تجهیز آنلاین به علت استقبال مصرف کنندگان از محصولات پرگاس و کیفیت مثال زدنی و در عین حال قیمت مناسب این محصولات در مقایسه با برندهای دیگر ،محصولات پرگاس را در سبد فروش خود گذاشته است .

شما می توانید انواع اتصالات رده چهل پرگاس را از مجموعه تجهیز آنلاین تهیه نمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید .

شماره تماس : ۰۲۱۶۶۶۷۳۱۴۸ – ۰۲۱۶۶۶۷۳۱۴۹

شبکه های اجتماعی : ۰۹۱۲۹۲۸۲۱۰۰

برای مشاهده محصولات بیشتر ما را در اینستاگرام دنبال نمایید.

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول