مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
162101 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1/2 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1/2 1/2 عدد 8,650 14%
162102 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 3/4 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 3/4 3/4 عدد 14,000 14%
162103 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1 1 عدد 21,500 14%
1621903 شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1 قفلی شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1 قفلی 1 عدد 21,800 14%
162104 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1,1/4 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 39,000 14%
162105 شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1,1/2 شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 54,500 14%
1621905 شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1,1/2 قفلی شیر گازی توپی برنجی نگین سایز 1,1/2 قفلی 1,1/2 عدد 55,300 14%
162106 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 2 شیر گازی توپی دسته اهرمی برنجی نگین سایز 2 2 عدد 83,750 14%
جمع کل
مشاهده سبد خرید