با ما تماس بگیرید

توپی (TUPY)

مهره ماسوره یکی از اتصالات مصرفی در صنعت خطوط لوله ای است،مهره ماسوره از سه بخش تولید شده است،هر دو سر آن به صورت مادگی FNPT می باشد.مهره وسط در مهره ماسوره همانند کار کوپل را انجام می دهد یعنی با سفت کردن آن مهره کوپل می شود.

زانو90

elbow
 

زانو45

elbow45
 

مغزی

maghzi
 

تبدیل

reducer
 

سه راه مساوی

tee
 

مهره ماسوره

mohremasoore