با ما تماس بگیرید

مک(MECH)

زانو گالوانیزه

 کار کرد زانو برای تغییر مسیر خط لوله می باشد.زانوها برای کارکردهای متفاوت دردرجه های ۳۰-۴۵-۶۰-۹۰ نسبت به فشارکاری تولید می گردد.

بیشتر

رو پیچ تو پیچ

به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل کننده، تغییر دهنده مسیرحرکت لوله ، کاهنده سایز و انسداد کننده و... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمیگیرد.

بیشتر

سه راه مساوی

که در این نوع اتصال سه راه یا با نام انگلیسی TEE شناخته می شود سه راه ها به عنوان انشعاب گیرنده در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد 

بیشتر

mech

زانو گالوانیزه

 کار کرد زانو برای تغییر مسیر خط لوله می باشد.زانوها برای کارکردهای متفاوت دردرجه های ۳۰-۴۵-۶۰-۹۰ نسبت به فشارکاری تولید می گردد.

ورود به صفحه بیشتر

mech

روپیچ توپیچ

به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل کننده، تغییر دهنده مسیرحرکت لوله ، کاهنده سایز و انسداد کننده و... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمیگیرد.

ورود به صفحه بیشتر

Bootstrap Thumbnail Third

سه راه مساوی

که در این نوع اتصال سه راه یا با نام انگلیسی TEE شناخته می شود سه راه ها به عنوان انشعاب گیرنده در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود به صفحه بیشتر

mech

زانو45

که دراین نوع اتصالات به عنوان زانو (elbow) شناخته می شود کار کرد زانو برای تغییر مسیر خط لوله می باشد.

ورود به صفحه بیشتر

mech

مغزی

مغزی نوعی اتصال برای ارتباط دو اتصال دنده مادگی میباشد که هر دو سر آن نر MNPT است و به صورت مغزی مساوی یا تبدیلی میباشد.

ورود به صفحه بیشتر

mech

مهره ماسوره

یکی از اتصالات مصرفی در صنعت خطوط لوله ای است،مهره ماسوره از سه بخش تولید شده است،هر دو سر آن به صورت مادگی FNPT می باشد.

ورود به صفحه یبشتر