با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
700901 شلنگ کولر ضد آفتاب شلنگ کولر ضد آفتاب عدد 1,200
101011 پمپ کولر آبی الکتروژن پمپ کولر آبی الکتروژن عدد 55,000
700902 برزنت کولر آبی برزنت کولر آبی عدد 18,000
700903 برزنت دریچه کانال کولر برزنت دریچه کانال کولر عدد 15,500
700904 گیره برزنت پلاستیکی گیره برزنت پلاستیکی عدد 5,000
700906 شناور برنجی کولر آبی شناور برنجی کولر آبی عدد 9,500
700908 شناور پلاستیکی کولر آبی شناور پلاستیکی کولر آبی عدد 5,000
800044 تسمه کولر آبی سایز A 44 تسمه کولر آبی سایز A 44 عدد 9,000
700909 زیر آب کف کولر آبی زیر آب کف کولر آبی عدد 15,000
8007000 پروانه کولر آبی کد 7000 پروانه کولر آبی کد 7000 عدد 115,000
700910 آبریز پوشال آبریز پوشال عدد 800
700912 کلید کولر آبی کلید کولر آبی عدد 0
700913 شوره گیر کولر آبی شوره گیر کولر آبی عدد 15,000
700914 عایق کف کولر آبی عایق کف کولر آبی عدد 10,500
700915 روغن دان روغن دان عدد 7,500
5006500 درب کولر آبی مدل 6500 درب کولر آبی مدل 6500 عدد 82,000
700975 فولی سایز 75 فولی سایز 75 عدد 3,000
700985 فولی سایز85 فولی سایز85 عدد 3,500
700929 سبد کولر آبی سبد کولر آبی عدد 2,000
1011201 الکتروموتور کولری 150w تیپ PN201 الکتروژن الکتروموتور کولری 150w تیپ PN201 الکتروژن 1 0
1011141 الکتروموتور کولری 180w تیپ CL141 الکتروژن الکتروموتور کولری 180w تیپ CL141 الکتروژن 1 0
1011142 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL142 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL142 الکتروژن 1 0
1011143 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL143 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL143 الکتروژن 1 0
1011144 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL144 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL144 الکتروژن 1 0
1011145 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL145 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL145 الکتروژن 1 0
1011146 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL146 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL146 الکتروژن 1 0
1011147 الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL147 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/4 HP تیپ CL147 الکتروژن 1 0
1011131 الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 ,8/4 HP تیپ CL131 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 ,8/4 HP تیپ CL131 الکتروژن 1 0
1011132 الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 , 8/4 HP تیپ CL132 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 , 8/4 HP تیپ CL132 الکتروژن 1 0
1011120 الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 , 8/4 HP تیپ CL120 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 , 8/4 HP تیپ CL120 الکتروژن 1 0
1011340 الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 ,8/4 HP تیپ CL340 الکتروژن الکتروموتور کولری خازن دار 1/3 , 1/2 ,8/4 HP تیپ CL340 الکتروژن 1 0
1011140 الکتروموتور کولری فاز شکسته  HP 3/1 ، 4/1 تیپ EM140 الکتروژن الکتروموتور کولری فاز شکسته HP 3/1 ، 4/1 تیپ EM140 الکتروژن 1 0
1011130 الکتروموتور کولری فاز شکسته  HP 3/1 ، 4/1 تیپ EM130 الکتروژن الکتروموتور کولری فاز شکسته HP 3/1 ، 4/1 تیپ EM130 الکتروژن 1 0
10111120 الکتروموتور کولری فاز شکسته  HP 2/1 تیپ EM120 الکتروژن الکتروموتور کولری فاز شکسته HP 2/1 تیپ EM120 الکتروژن 1 0
10111340 الکتروموتور کولری فاز شکسته  HP 4/3 تیپ EM340 الکتروژن الکتروموتور کولری فاز شکسته HP 4/3 تیپ EM340 الکتروژن 1 0
جمع کل
مشاهده سبد خرید