با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
260101 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1/2 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1/2 اینچ 1/2 عدد 5,000
260102 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 3/4 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 3/4 اینچ 3/4 عدد 6,000
260103 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز1  اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز1 اینچ 1 عدد 8,000
260104 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1,1/4 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1,1/4 اینچ 1,1/4 عدد 12,000
260105 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1,1/2 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 1,1/2 اینچ 1,1/2 عدد 17,000
260106 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 2 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 2 اینچ 2 عدد 26,000
260107 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 2,1/2 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 2,1/2 اینچ 2,1/2 عدد 47,000
260108 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 3 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 3 اینچ 3 عدد 82,000
260110 زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 4 اینچ زانو 90 درجه رده 40 هبکن سایز 4 اینچ 4 عدد 115,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید