با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
4313010 فوم لوله (EPE) mm 16 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 16 سپهر فوم 16 متر 490
4313012 فوم لوله (EPE)mm 20 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 20 سپهر فوم 20 متر 590
4313014 فوم لوله (EPE) mm 25 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 25 سپهر فوم 25 متر 790
4313016 فوم لوله (EPE) mm 32 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 32 سپهر فوم 32 متر 1,000
4313018 فوم لوله (EPE)mm 40 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 40 سپهر فوم 40 متر 1,310
4313020 فوم لوله (EPE)mm 50 سپهر فوم فوم لوله (EPE)mm 50 سپهر فوم 50 متر 1,625
4313022 فوم لوله (EPE) mm 63 سپهر فوم فوم لوله (EPE) mm 63 سپهر فوم 63 متر 2,260
4323110 فوم شیت (EPE) mm 1 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 1 سپهر فوم 1 متر 1,430
4323112 فوم شیت (EPE)mm 2 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 2 سپهر فوم 2 متر 2,120
4323114 فوم شیت (EPE)  mm3 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm3 سپهر فوم 3 متر 2,720
4323116 فوم شیت (EPE) mm 4 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 4 سپهر فوم 4 متر 3,460
4323118 فوم شیت (EPE)mm 5 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 5 سپهر فوم 5 متر 3,920
4323119 فوم شیت (EPE)mm 6 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 6 سپهر فوم 6 متر 4,820
4323120 فوم شیت (EPE)mm 8 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 8 سپهر فوم 8 متر 7,360
4323122 فوم شیت (EPE)mm 10 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 10 سپهر فوم 10 متر 8,720
4323124 فوم شیت (EPE) mm 15 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 15 سپهر فوم 15 متر 13,960
4323126 فوم شیت (EPE) mm 20 سپهر فوم فوم شیت (EPE) mm 20 سپهر فوم 20 متر 18,200
4323128 فوم شیت (EPE)mm 25 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 25 سپهر فوم 25 متر 22,100
4323130 فوم شیت (EPE)mm 30 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 30 سپهر فوم 30 متر 26,200
4323132 فوم شیت (EPE)mm 35 سپهر فوم فوم شیت (EPE)mm 35 سپهر فوم 35 متر 30,200
4323134 فوم تشک (EPE)mm 40 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 40 سپهر فوم 40 متر 72,400
4323138 فوم تشک (EPE)mm 50 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 50 سپهر فوم 50 متر 92,400
4323142 فوم تشک (EPE)mm 60 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 60 سپهر فوم 60 متر 112,600
4323144 فوم تشک (EPE)mm 70 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 70 سپهر فوم 70 متر 132,400
4323146 فوم تشک (EPE)mm 80 سپهر فوم فوم تشک (EPE)mm 80 سپهر فوم 80 متر 152,400
4323147 فوم تشک (EPE) mm 90 سپهر فوم فوم تشک (EPE) mm 90 سپهر فوم 90 متر 172,400
4323150 فوم تشک (EPE) mm 100 سپهر فوم فوم تشک (EPE) mm 100 سپهر فوم 100 متر 192,400
4340001 هزینه متالایز فوم سپهر فوم هزینه متالایز فوم سپهر فوم متر 0
4340002 هزینه روکش آلومینیوم فوم سپهر فوم هزینه روکش آلومینیوم فوم سپهر فوم متر 0
4340003 هزینه برش سپهر فوم هزینه برش سپهر فوم متر 0
431510 فوم  (D.T=30.10 (XPE سپهر فوم فوم (D.T=30.10 (XPE سپهر فوم متر 14,000
431520 فوم  (D.T=30.20 (XPE سپهر فوم فوم (D.T=30.20 (XPE سپهر فوم متر 28,500
431530 فوم  (XPE)D.T=30.30 سپهر فوم فوم (XPE)D.T=30.30 سپهر فوم متر 42,500
4312210 فوم REBOUND ( XPE)mm 10 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 10 سپهر فوم 10 متر 12,000
43122200 فوم REBOUND ( XPE)mm  20 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 20 سپهر فوم 20 متر 24,000
4312230 فوم REBOUND ( XPE)mm 30 سپهر فوم فوم REBOUND ( XPE)mm 30 سپهر فوم 30 متر 36,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید