مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
12527 چسب پرایمر گرد آدرین شیمی p27 چسب پرایمر گرد آدرین شیمی p27 2 گالن 1
12528 نوار سیاه لوله خطی آدرین شیمی سایز 2 اینچ p20020 نوار سیاه لوله خطی آدرین شیمی سایز 2 اینچ p20020 2 کیلوگرم 1
12529 نوار سفید لوله خطی آدرین شیمی سایز 2 اینچ p30030 نوار سفید لوله خطی آدرین شیمی سایز 2 اینچ p30030 2 کیلوگرم 1
12530 نوار سیاه لوله خطی آدرین شیمی سایز 1 اینچ (نوار سر جوشی) نوار سیاه لوله خطی آدرین شیمی سایز 1 اینچ (نوار سر جوشی) 1 کیلوگرم 1
جمع کل
مشاهده سبد خرید