با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1051303 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1 1 عدد 230,000
1051304 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1,1/4 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1,1/4 1,1/4 عدد 330,000
1051305 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1,1/2 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 1,1/2 1,1/2 عدد 370,000
1051306 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 2 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 2 2 عدد 520,000
1051307 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 2,1/2 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 2,1/2 2,1/2 عدد 760,000
1051308 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 3 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 3 3 عدد 920,000
1051310 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 4 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 4 4 عدد 1,240,000
1051312 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 5 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 5 5 عدد 0
1051315 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 6 لوله مانسمان اهواز رده 40 سایز 6 6 عدد 0
جمع کل
مشاهده سبد خرید