با ما تماس بگیرید

ایران اتصال آسیا

ایران اتصال

اتصالات آهنی یا با نام انگلیسی FITTING که به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل کننده، تغییر دهنده مسیر حرکت لوله ، کاهنده سایز و انسداد کننده و... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمیگیرد. که دراین نوع اتصالات به عنوان زانو (elbow) شناخته می شود کار کرد زانوبرای تغییر مسیر خط لوله می باشد. زانوها برای کار کردهای متفاوت در درجه های ۳۰-۴۵-۶۰-۹۰ درجه تولید می گردد

بیشتر

# محصولات سایز لوله ی استفاده شده
1 زانو  1/2تا 16 اینچ مانیسمان و درزدار
2 سردنده  1/2 تا 4 اینچ مانیسمان و درزدار
3 سه راه 1/2 تا 8 اینچ مانیسمان و درزدار
4 تبدیل 1/2*3/4 تا 8*10 اینچ مانیسمان و درزدار
5 کپ(cap) 1/2 تا 6 -
Bootstrap Thumbnail First

زانو جوشی

که دراین نوع اتصالات به عنوان زانو (elbow) شناخته می شود کار کرد زانوبرای تغییر مسیر خط لوله می باشد.زانوها برای کار کردهای متفاوت در درجه های ۳۰-۴۵-۶۰-۹۰ درجه تولید می گردد و نسبت به فشار کاری دررده های SGP STD - SCH۲۰ - SCH۴۰ -SCH۸۰- SCH۱۶۰ تولید می گردد.

ورود به صفحه بیشتر

iranetesal

سردنده جوشی

سردنده یک لوله، که یکسر آن دنده شده می باشد و سر دیگر آن قابلیت جوش را دارا می باشد.سردنده ها به صورت BSP-NPT می باشد که رایج مصرف درایران NPT می باشد. منظور از BSP-NPT نوع دنده (رزوه)می باشد که هر کدام دارای استاندارد خاص می باشد.سردنده به حسب نیاز که در رده های-std-sch۲۰-sch۴۰-sch۸۰-sch۱۶۰ و در طول ۲۰-۱۵-۱۰-۷-۵-۴ سانتتولید می گردند.کاربرد سردنده برای اتصال دادن خطوط لوله به یک شیربرای قطع یا وصل کردن برای مصرف کننده می باشد .

ورود به صفحه بیشتر

iran-etesal

تبدیل جوشی

در این اتصال به عنوان تبدیل reducter شناخته می شود .کارکرد تبدیل در امتداد خط لوله برای کاهش یا افزایش سایز لوله مورد استفاده میگردد.تبدیل ها در دو مدل هم مرکز (صاف) concentric یا تبدیل غیر هم مرکز(کج) eccentric تولید میگردد.رده های SPG-STD-SCH۲۰-SCH۴۰-SCH۸۰-SCH۱۶۰ تولید می گردد.

ورود به صفحه بیشتر

لیست قیمت ایران اتصال آسیا،نمایندگی ایران اتصال آسیا،نمایندگی ایران اتصال آسیا،خرید ایران اتصال آسیا