معرفی محصول

رده لوله چیست : بررسی لوله های رده ۴۰ و ۸۰

رده لوله چیست : بررسی لوله های رده 40 و 80

هنگام خرید لوله ممکن است شما هم اصطلاح رده یا SCH را شنیده باشید ، اما رده لوله چیست ؟

در این پست با بررسی و نگاه کلی بر این پارامتر شما را با مفهوم رده آشنا می کنیم.

 

رده لوله چه مفهومی دارد

رده لوله چیست : بررسی لوله های رده 40 و 80

وظیفه اصلی لوله ها حمل مواد (مایع ، گاز ، مواد جامد سیال شده ، محصولات فاز مخلوط و غیره) تحت فشار (داخلی ، خارجی یا هر دو) است .

بنابراین برای حفظ فشار سیال و انجام وظیفه مورد نظر بدون شکست ، لوله باید به اندازه کافی قوی باشد .

بدیهی است که برای لوله های حاوی مایعات تحت فشار ضخامت دیواره و به طور دقیقتر مقاومت لوله مهمترین پارامتر است.

ضخامت دیواره لوله با اعدادی ، که به آنها رده لوله گفته می شود ، بیان می گردد.

 

پیشنهاد ویژه : فروش لوله های مانسمان رده ۸۰

 

چگونه می توان رده لوله ها را محاسبه کرد؟

همانطور که در بالا اشاره شد Pipe Schedule یا Pipe Schedule number یک لوله ، عدد مربوط به ضخامت دیواره لوله است.

تعداد رده های لوله با ضخامت لوله افزایش می یابد.

اعداد رده برای ترکیب (اندازه لوله/ضخامت دیواره) محاسبه می شود (تقریبی) تا یک رابطه یکسان برابر با :

۱۰۰۰ * P/S (P = Pressure Pressure and S = Allowable Stress)

موجود در فرمول بارلو اصلاح شده برای ضخامت دیواره لوله را بدست آورد.

 

بنابراین:

SCH = 1000*(P/S)

 

مثال : شماره رده لوله را با فشار کاری ۳۷۵ psi و تنش مجاز پیدا کنید

۱۰۰۰۰ psi؟

شماره رده = ۱۰۰۰ * (۳۷۵/۱۰،۰۰۰) = ۳۷.۵ (تقریبا ۴۰)

 

رایج ترین SCH لوله ها عبارتند از:

 • رده ۵
 • رده ۱۰
 • رده ۲۰
 • رده ۳۰
 • رده ۴۰
 • رده ۶۰
 • رده ۸۰
 • رده ۱۰۰
 • رده ۱۲۰
 • رده ۱۴۰ و بیشتر

 

ویژگی های رده لوله ها

رده لوله چیست : بررسی لوله های رده 40 و 80

برای اندازه و رده بندی مشخص لوله ، ضخامت لوله ثابت گردیده و در استاندارد ASME با کد (B 36.10M/B 36.19M) تعریف شده است.

اگرچه ضخامت لوله نیز می تواند بر حسب میلی متر یا اینچ و به مقداری که در استاندارد ASME مشخص شده است تعیین شود  اما در هنگام سفارش ملزومات و اتصالات لوله کشی ، از اعداد رده به عنوان یک سیستم تعیین مناسب استفاده می شود.

برای هر اندازه ، اعداد یا ضخامت های مختلف لوله ، قطر خارجی (OD) ثابت و قطر داخلی (ID) متفاوت است.

با افزایش ضخامت ، ID  لوله کاهش اما قدرت افزایش می یابد.

OD برای کمک به طراحی سخت افزار پشتیبانی ثابت نگه داشته می شود تا از استاندارد یکسانی برای اندازه لوله یکسان (ضخامت های مختلف) استفاده شود.

اعداد رده لوله ها می توانند برای اندازه های مختلف لوله یکسان باشند اما این بدان معنا نیست که ضخامت لوله یکسان است.

ممکن است با توجه به اندازه لوله ها ، یکسان یا متفاوت باشد.

 

اندازه اسمی لوله چیست

اندازه تمام لوله ها با اندازه  اسمی لوله مشخص می شود.

تولید لوله NPS 1⁄۸ (DN 6) تا NPS 12 (DN 300) ، شامل قطر خارجی استاندارد (OD) است.

این OD در اصل به گونه ای انتخاب شده بود که لوله با OD استاندارد و دارای ضخامت دیواره معمولی در آن دوره دارای قطر داخلی (ID) تقریباً برابر اندازه اسمی باشد.

اگرچه چنین رابطه ای بین ضخامت استاندارد موجود  OD و اندازه اسمی وجود ندارد اما این اندازه های اسمی و OD های استاندارد به عنوان “استاندارد” ادامه می یابد.

 

SCH لوله در مقابل اندازه لوله

رده لوله چیست : بررسی لوله های رده 40 و 80

برای همه اندازه لوله ها ، قطر خارجی ثابت می ماند.

بنابراین هرگونه تغییر در جدول لوله ها یعنی ضخامت دیواره فقط بر قطر داخلی تأثیر می گذارد.

با افزایش تعداد رده لوله ، ضخامت دیواره افزایش می یابد و قطر سوراخ واقعی کاهش می یابد.

استاندارد (STD) با SCH 40 تا NPS 10 یکسان است.

همه اندازه های بزرگتر استاندارد (STD Schedule) دارای ضخامت دیواره ۹.۵۳ میلی متر هستند.

Extra-Strong (XS) با SCH 80 تا NPS یکسان است.

همه اندازه های بزرگتر Extra-Strong دارای ضخامت دیواره ۱۲.۷۰ میلی متر هستند.

دیوار دوگانه Extra Strong (XXS) ضخیم تر از SCH 160 از NPS 1/8 تا NPS 6 و SCH 160 ضخیم تر از دیوار XXS برای NPS 8 و بزرگتر است.

با افزایش ضخامت لوله ، با ثابت ماندن قطر بیرونی لوله ، قطر داخلی لوله کاهش می یابد.

 

 

رده لوله / محاسبه ضخامت دیواره لوله

بسته به استفاده از کد ، محاسبه ضخامت دیوار متفاوت است.

همه کدها (B 31.3 ، B 31.1 ، IBR ، B 31.4 ، B 31.8 ، و غیره) معادلاتی را برای محاسبه حداقل ضخامت دیواره بر اساس فشاری که لوله باید تحمل کند ، ارائه می دهند.

پارامترهای اصلی برای محاسبه ضخامت عبارتند از:

 • فشار طراحی
 • OD لوله
 • تنش مجاز در دمای طراحی

پس از محاسبه حداقل ضخامت دیواره ، خوردگی و تاثیر مکانیکی باید با آن اضافه شود.

پس از آن ، ضخامت واقعی لوله (ضخامت اندازه بزرگتر از مقدار محاسبه شده) بسته به مواد لوله (CS یا SS) از جداول کد ASME انتخاب می شود.

 

مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰

  رده لوله چیست : بررسی لوله های رده 40 و 80

 • مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰ بر حسب ضخامت

ضخامت دیواره لوله تفاوت اصلی فیزیکی بین Sch 40 و Sch 80 است.

ضخامت مواد لوله ها و اتصالات با رتبه بندی رده های بالاتر بیشتر خواهد بود.

لوله های رده ۴۰ برای اندازه های مشخص شده دیوارهای نازک تری نسبت به رده ۸۰ خواهد داشت.

لوله های ضخیم تر ، یعنی لوله های با رده بندی بالاتر ، از دوام ساختاری و شیمیایی ، استحکام و انعطاف پذیری بیشتری در برابر فشار  برخوردار خواهند بود.

 

  

 • مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰ بر حسب فشار

حداکثر فشار پوند در اینچ مربع (PSI) برای لوله کشی را می توان با رده آن تعیین کرد.

لوله ها و اتصالات با تعداد رده بالاتر برای حمل فشار بیشتر قابل قبول خواهند بود.

تحمل آنها برای افزایش فشار سیال نتیجه مستقیم افزایش ضخامت مواد است که توسط رده لوله نشان داده شده است.

برای برنامه های مایع تحت فشار ، رده ۸۰ به طور کلی یک انتخاب ایمن تر و با دوام تر را ایجاد می کند.

با این حال ، اگر محدوده فشار اعمال شده در پارامترهای تعیین شده لوله کشی باشد ، رده ۴۰ می تواند به خوبی مناسب باشد.

 

 

 • مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰ بر حسب قطر داخلی و بیرونی

اندازه گیری اندازه لوله (NPS) برای لوله های Sch 40 و ۸۰ برای اندازه لوله یکسان خواهد بود.

NPS شبیه اندازه گیری قطر بیرونی لوله (OD) است که برای هر دو نوع رده یکسان است.

اندازه گیری قطر داخلی (ID) چیزی است که بین Sch 40 و Sch 80 تفاوت دارد.

در Sch 80 ، مواد اضافی مورد استفاده ضخامت دیوار جانبی را فقط در داخل لوله کشی افزایش می دهد.

این کاهش قطر داخلی Sch 80 باعث محدودیت جزئی در جریان سیال از طریق لوله می شود.

 

 • مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰ هزینه

لوله کشی که به عنوان رده ۸۰ رتبه بندی می شود معمولاً هزینه خرید بالاتری نسبت به قطعات لوله کشی تولید شده طبق رده ۴۰ دارد.

مواد اضافی که دیواره ضخیم تر Sch 80 را شامل می شود ، و همچنین رنگ موجود (در صورت وجود) به افزایش هزینه آن کمک می کند.

 

 • مقایسه لوله رده ۴۰ و رده ۸۰ بر حسب کاربرد

با توجه به ضخامت بیشتر دیواره لوله های رده۸۰ ، در مجموع قوی تر و مقاوم تر از نمونه های  Sch 40 می باشد.

برای خطوط لوله و سیستم های لوله کشی که با افزایش فشار ( فشارهای مکانیکی و/یا فعل و انفعالات شیمیایی  ) روبرو می شوند ، اغلب رده های بالاتر لوله ها استفاده می کنند.

 

نکته مهم : انتخاب رده بالا به این دلیل که مایعات / آب را تحت فشار منتقل می کند یا مواد شیمیایی را کنترل می کند بدان معنا نیست که Sch 80 بهترین گزینه است .

 

برای مشاهده مطالب و محصولات بیشتر ما را در اینستاگرام دنبال کنید .

یک مبدل فشار چگونه کار می کند؟

مقاله قبلی

بررسی اتصالات کوپلینگ لوله و مقایسه آن با اتصالات مغزی

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

1 اظهار نظر

 1. […] بیشتر بخوانید : رده لوله چیست – بررسی لوله های رده ۴۰ و ۸۰ […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر در معرفی محصول